Kataliz Derneği'nin Türkiye'de kataliz konusunda akademik ve endüstriyel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu alandaki ilgili uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla bugüne dek gerçekleştirdiği çalışmalar şunlardır :

Birinci Ulusal Kataliz Konferansı (17-20 Ocak 2007, Kıbrıs),
İkinci Ulusal Kataliz Konferansı (18-21 Haziran 2008, Erzurum),
NOx Emisyon Giderimi Katalizörleri Çalıştayı (16 Mayıs 2007, ODTÜ)

Üyelerini ve katılımcılarını ulusal ve evrensel gelişmelerden haberdar etmek amacıyla gerçekleştirilen konferanslar ve yeni projelerin oluşması için fırsat yaratmak amacıyla düzenlenen çalıştay, alana yeni katılmış araştırmacı, lisans ve lisansüstü öğrencilerin kataliz alanında temel bilgi birikimlerini pekiştirmeyi hedeflemiştir.

Halihazırda 54 üyesi bulunan ve katılacak olan yeni üyelerinin de bilgi birikimleri ve çalışmalarının katkısıyla Türkiye'de kataliz konusunda önemli bir boşluğu doldurmaya başlayan Kataliz Derneği, yeni konferans ve çalıştaylarla alanında örnek bir dernek olmayı hedeflemektedir.

Kataliz Derneği yılından bu yana EFCATS (European Federation of Catalysis Societies) üyesidir.